1. Predmet dohody.
  • Táto zmluva je platná pre webovú stránku https://healthy-food-near-me.com a uzatvára sa medzi používateľom týchto stránok a vlastníkom stránok (ďalej https://healthy-food-near-me.com. )
  • Táto dohoda ustanovuje postup prijímania, ukladania, spracovania, používania a zverejňovania osobných údajov používateľa a ďalších informácií, ktoré služba https://healthy-food-near-me.com získava od používateľov stránky. Užívateľ vyplní osobné údaje.
  • Ak chcete umiestniť informácie, oznámenie, použiť web na ktorejkoľvek z webových stránok https://healthy-food-near-me.com, musí si používateľ pozorne prečítať túto dohodu a vyjadriť svoj plný súhlas s jej podmienkami. Potvrdením úplného súhlasu s touto dohodou je použitie stránky používateľom.
  • Užívateľ nemá právo zverejňovať informácie, oznámenia, používať webovú stránku, ak nesúhlasí s podmienkami tejto dohody, alebo ak nedosiahol zákonný vek, keď má právo uzatvárať dohody alebo nie je oprávnenou osobou spoločnosti, v mene ktorej sa informácie zverejňujú, oznámenie.
  • Zverejňovaním informácií na webových stránkach, ktoré používajú túto stránku, užívateľ zadáva osobné údaje alebo poskytuje tieto údaje iným spôsobom a / alebo vykonáva akékoľvek akcie na tejto stránke alebo používa akúkoľvek časť tejto stránky, čím výslovne súhlasí s tým, že podmienky tejto zmluvy a poskytuje https://healthy-food-near-me.com právo prijímať, ukladať, spracúvať, používať a zverejňovať osobné údaje používateľov podľa podmienok tejto dohody.
  • Táto zmluva neupravuje a https://healthy-food-near-me.com nezodpovedá za príjem, uchovávanie, spracovanie, používanie a sprístupnenie osobných údajov používateľa a akýchkoľvek iných informácií tretím stranám, ktoré nevlastní ani neprevádzkuje https ://healthy-food-near-me.com a jednotlivci, ktorí nie sú zamestnancami AvtoTachki .com, aj keď Používateľ získal prístup k stránkam, produktom alebo službám týchto osôb prostredníctvom https://healthy-food-near-me .com alebo newsletter. Táto dohoda je dôverná a je jedinou informáciou uloženou v databáze lokality v zašifrovanom stave a je dostupná iba pre https://healthy-food-near-me.com.
  • Používateľ berie na vedomie, že v prípade zanedbania bezpečnosti a ochrany jeho osobných údajov a údajov o autorizácii môžu tretie strany získať neoprávnený prístup k účtu a osobným a iným údajom používateľa. https://healthy-food-near-me.com nezodpovedá za straty vzniknuté pri takomto prístupe.
 2. Postup získavania osobných údajov.
 1. https://healthy-food-near-me.com may collect personal information, namely: name, surname, date of birth, contact numbers, email address, region and location of the User, the password for identification. https://healthy-food-near-me.com may also collect other information:
  • Cookies na poskytovanie služieb v závislosti od toho, napríklad ukladanie údajov do košíka medzi návštevami;
  • IP adresa používateľa.
 2. Všetky informácie zhromažďujeme tak, ako sú, a nemenia sa pri zhromažďovaní údajov. Používateľ je zodpovedný za poskytovanie spoľahlivých informácií vrátane informácií o osobných údajoch. Https://healthy-food-near-me.com má právo, ak je to potrebné, overiť presnosť poskytovaných informácií a požadovať potvrdenie poskytnutých informácií v prípade potreby poskytnúť Užívateľovi služby.
 3. Postup použitia informácií o používateľovi.
 4. https://healthy-food-near-me.com can use your name, region, and city where you live, email address, phone number, password to identify you as a user https://healthy-food-near-me.com.https://healthy-food-near-me.com may use your contact information to process our newsletter, namely to notify you of new opportunities, promotions, and other news ofhttps://healthy-food-near-me.com. The user can always refuse to conduct mailings according to his contact information. The processing of personal data may be carried out to implement civil law, tax and accounting relations, fulfill contractual obligations to provide services, provide access to the site’s service, identify the client as a site user, provide offer services, process payments, mailing addresses, creating and implementing bonus programs, sending commercial offers and information by mail, e-mail, offering new services, before any information other than the subject of the contract, settlement transactions, reporting, bookkeeping, and management accounting, improving the quality of services, providing website services, posting information, customer announcements on the website of the owner of a personal database, simplifying work with the website and improving its materials.
 5. Podmienky poskytovania prístupu do databázy.
 6. https://healthy-food-near-me.com does not transfer personal data and other information to third parties, except as provided below. According to this Agreement, users have grantedhttps://healthy-food-near-me.com the right to disclose, without limitation of validity and territory, personal data, and other user information to third parties https://healthy-food-near-me.com services, in particular. Still, not exclusively, process applications, payments, deliver packages. Third parties may use user information only if they provide https://healthy-food-near-me.com services and only the information that is necessary to provide the service. Also, the disclosure of personal data without the consent of the User or a person authorized by him is allowed in cases specified by law, and only in the interests of national security, economic welfare, and human rights, in particular, but not exclusively:
  • na odôvodnené žiadosti štátnych orgánov oprávnených požadovať a prijímať tieto údaje a informácie;
  • ak podľa názoru https://healthy-food-near-me.com Používateľ poruší podmienky tejto zmluvy a/alebo iných zmlúv a zmlúv medzi https://healthy-food-near-me.com a používateľ.
 7. Ako zmeniť / vymazať tieto informácie alebo odhlásiť odber.
 1. Používatelia môžu kedykoľvek zmeniť / vymazať Osobné údaje (telefón) alebo sa odhlásiť. Fungovanie niektorých funkcií https://healthy-food-near-me.com, ktoré vyžadujú dostupnosť informácií o používateľovi, môže byť pozastavené od okamihu zmeny/odstránenia informácií.
 2. Osobné údaje Používateľa sa uchovávajú, kým ich Užívateľ nevymaže. Dostatočným oznámením Užívateľa o vymazaní alebo inom spracovaní osobných údajov bude list (informácia) zaslaný na e-mail uvedený Užívateľom.
 3. Ochrana dát.
 1. https://healthy-food-near-me.com takes all necessary measures to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. These measures include inter alia, internal verification of data collection, storage and processing processes, and security measures; all data that https://healthy-food-near-me.com collects is stored on one or more secure database servers and cannot be accessed from outside our corporate network.
 2. https://healthy-food-near-me.com provides access to personal data and information only to those employees, contractors, and agents of https://healthy-food-near-me.com who need to have this information to carry out operations performed on our behalf. Agreements have been signed with these persons in which they undertake to maintain confidentiality and may be liable to penalties, including dismissal and criminal prosecution if they violate these obligations. The user has the rights stipulated by the Law of our country “On the Protection of Personal Data” dated June 1, 2010, N 2297-VI.
 3. Kontaktná adresa pre prípad otázok.
 4. V prípade otázok, želaní a sťažností týkajúcich sa informácií, ktoré poskytnete, kontaktujte prosím e-mailovú adresu: Support@healthy-food-near-me.com. Na základe písomnej žiadosti a po predložení dokumentu, ktorý potvrdzuje jeho totožnosť a oprávnenie, môžeme používateľovi poskytnúť informácie o postupe získavania informácií o umiestnení databázy.
 5. Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov.
 6. Podmienky ochrany osobných údajov môžeme zmeniť. V takom prípade nahradíme verziu na stránke podmienok, takže to pravidelne kontrolujte https://healthy-food-near-me.com/privacy/ Všetky zmeny dohody nadobúdajú platnosť okamihom ich zverejnenia. Používaním stránok užívateľ potvrdzuje prijatie nových podmienok zásad ochrany osobných údajov v znení účinnom v čase, keď používateľ stránky používa.
 7. Ďalšie podmienky.
 1. https://healthy-food-near-me.com is not liable for damage or loss incurred by the User or third-parties as a result of a misunderstanding or misunderstanding of the terms of this Agreement, instructions on the procedure for using the Site, regarding the procedure for posting data, and other technical issues.
 2. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie Zásad ochrany osobných údajov, vrátane akýchkoľvek návrhov, doložiek alebo ich častí, považuje za odporujúce zákonu alebo neplatné, nebude to mať vplyv na ostatné ustanovenia, ktoré nie sú v rozpore so zákonom, zostávajú v platnosti plnú platnosť a sú platné a každé neplatné ustanovenie alebo ustanovenie, ktoré nie je možné splniť bez ďalších krokov strán, sa považuje za zmenené a doplnené v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie jeho platnosti a možnosti implementácie.
 3. Táto dohoda sa na Používateľa rozširuje od okamihu, keď použije web, vrátane umiestnenia reklamy, a je platná dovtedy, kým sa na serveri neuložia akékoľvek informácie o užívateľovi, vrátane osobných údajov.
 4. Prijatím týchto zásad ochrany osobných údajov tiež súhlasíte s Zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania Google.